Мелпомена Поповска

Проф. д-р Мелпомена Поповска дипломирала во 1990 год. на Земјоделскиот факултет приУниверзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, а магистрирала на истиот факултет во 1998год., на тема: „Биолошки и производни својства на некои сорти цреши и вишни и односите примеѓусебното опрашување”. Докториралa во 2007 година на Факултетот за земјоделски науки ихрана при Универзитетот „Св. Кирил […]