Бари 11/05/2023

На 11.05.2023 година во Бари, Италија беше потпишан Меморандум за соработка помеѓу УКИМ Земјоделскиот институт – Скопје и International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies – Mediterranean Agronomic Institute of Bari (CIHEAM Bari).

Меморандумот се однесува на спроведување на проекти за соработка и колаборативни применети истражувања, размена на научници и експерти, како и заедничка организација на семинари, работилници, конференции и професионални обуки од областите од заеднички интерес на двете страни, односно: управување со почвата и водите, интегрирано управување со култури и штетници, органско земјоделство, одржливи агро-екосистеми, отворени иновации и младинско претприемништво во земјоделско-прехранбениот сектор и прецизно земјоделство, економија, менаџмент и развој на руралните територии.

Останати Новости

Студентска конференција – 09/11/2023

На 09/11/2023 година, претставници од Земјоделскиот институт учествуваа на IV Студентска конференција под наслов „Критични прашања во земјоделството и животната средина“, организирана од страна на Земјоделскиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип.

Прочитај Повеќе

Меморандум Сараево – 08/11/2023

На 08/11/2023 година беше потпишан Меморандум за соработка помеѓу УКИМ Земјоделскиот институт – Скопје, застапуван од Директорот на Институтот, проф. д-р Виктор Ѓамовски, и Земјоделско-прехранбениот факултет во рамки на Универзитетот во Сараево, Босна и Херцеговина, застапуван од Деканот, проф. д-р Мухамед Брка.

Прочитај Повеќе

Посета Чачак – 24 – 26/10/2023

Во периодот од 24-26.10.2023год, беше организирана работна посета на Институтот за овоштарство во Чачак, Република Србија, со цел продлабочување на повеќегодишната научна соработка од областа на овоштарството.

Прочитај Повеќе