MK | EN

Сектори


Сектор за научна и образовна дејност
Проф. Д-р. Јулијана Цветковиќ, редовен професор

Сектор за применувачка односно апликативна дејност
Проф. Д-р. Виктор Ѓамовски, вонреден професор