MK | EN

Видео материјал од научниот собир

Погледнете видео материјал од научниот собир кој се одржа по повод 70 години од постоењето на Земјоделскиот институт.