MK | EN

Соопштение за продолжување на Јавен повик за избор на најдобри бизнис планови и за започнување на бизнис

Министерството за економија ги известува заинтересираните студенти и млади претприемачи дека рокот за аплицирање по објавениот ЈАВЕН ПОВИК за избор на најдобри бизнис планови и за започнување на бизнис (http://www.economy.gov.mk/javni_konkursi/oglasi/4515.html) објавен на 22.06.2015 година, се продолжува до 22.10.2015 година.

Јавен повик за избор на најдобри бизнис планови и за започнување на бизнис 15.10.2015 година

Упатство за пишување на бизнис план

 

Lajmërim për vazhdim të Thirrjes publike për zgjedhje të biznes planeve më të mira dhe për fillim të biznesit

Ministria e Ekonomisë njofton studentët dhe sipërmarrësit e rinj, se afati për aplikim në THIRRJEN PUBLIKE  për zgjedhje të biznes planeve më të mira dhe për fillim të biznesit  (http://www.economy.gov.mk/SQ/konkurse_publike/shpallje/4005.htmlshpallur më 22.06.2015, vazhdohet deri më  22.10.2015.

Thirrje publike per zgjedhje te biznes planeve me te mira dhe per fillim te biznesit 15.10.2015

Udhëzim për përpilim të biznes planit