MK | EN

Ден на наука УКИМ

УЧЕСТВО НА ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ ИНСТИТУТ – СКОПЈЕ НА ИЗЛОЖБАТА НА НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ ПО ПОВОД СВЕТСКИОТ ДЕН НА НАУКАТА ЗА МИР И РАЗВОЈ (УКИМ, 11.11.2016 ГОДИНА) Во…

Зборник на трудови

Кликнете и погледнете го Зборникот на трудови од научниот собир по повод 70 години од постоењето на Земјоделскиот институт – Скопје.

Видео материјал од научниот собир

Погледнете видео материјал од научниот собир кој се одржа по повод 70 години од постоењето на Земјоделскиот институт.  

Соопштение за продолжување на Јавен повик за избор на најдобри бизнис планови и за започнување на бизнис

Министерството за економија ги известува заинтересираните студенти и млади претприемачи дека рокот за аплицирање по објавениот ЈАВЕН ПОВИК за избор на најдобри бизнис планови и…

Трето соопштение

КЛИКНЕТЕ ЗА ДА ГО ПРЕЗЕМЕТЕ СООПШТЕНИЕТО ВО ЦЕЛОСТ

Второ соопштение

КЛИКНЕТЕ ЗА ДА ГО ПРЕЗЕМЕТЕ СООПШТЕНИЕТО ВО ЦЕЛОСТ

Прво соопштение

НАУЧНИ ТЕМИ • Заштита на растенијата и безбедност на храна • Растително производство • Одржливо земјоделство • Заштита на животната средина и управување со природните ресурси • Рурален развој…