Образование

Уште од далечната 1927 година од тогашниот околиски расадник во Скопје се формира Агроботаничкиот отсек во Вардарска Бановина – Кралство на Југославија, при што оваа година е зацртана како зачеток на идниот Земјоделски институт на Република Македонија.