MK | EN
Вести

Ден на наука УКИМ

УЧЕСТВО НА ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ ИНСТИТУТ – СКОПЈЕ НА ИЗЛОЖБАТА НА НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ ПО ПОВОД СВЕТСКИОТ ДЕН НА НАУКАТА ЗА МИР И РАЗВОЈ (УКИМ, 11.11.2016 ГОДИНА) Во…

Зборник на трудови

Кликнете и погледнете го Зборникот на трудови од научниот собир по повод 70 години од постоењето на Земјоделскиот институт – Скопје.

Видео материјал од научниот собир

Погледнете видео материјал од научниот собир кој се одржа по повод 70 години од постоењето на Земјоделскиот институт.